Pozvánka na regionální konferenci RSST Břeclav

23.5.2020

Výkonný výbor RSST Břeclav, z.s. svolává regionální konferenci RSST Břeclav,z.s., která se uskuteční dne 23.6.2020 v 17:00 hodin v Billiard Clubu, Střední 1 ve Velkých Pavlovicích

 

Program regionální konference:

1. Zahájení

2. Volba pracovních funkcí

3. Schválení programu

4. Zpráva předsedy RSST

5. Předání cen vítězům okresních soutěží, nejlepším hráčům soutěží a železnému muži RSST Břeclav

6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019

7. Schvalování rozpočtu na rok 2020

8. Volba předsedy, místopředsedy a člena výkonného výboru

9. Volba předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

 

Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu v působnosti RSST Břeclav. S právem rozhodovacím se jí účastní členové výkonného výboru (3) a jeden zástupce za každý aktivní klub v působnosti RSST Břeclav (25).

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


REGIONÁLNÍ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
BŘECLAV