Aktuality

Zpráva č. 4

Zprávu č. 4 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Dlouhodobé soutěže družstev
 • Zařazení do žebříčku mužů
 • Termínová listina
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva č. 3

Zprávu č. 3 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Dlouhodobé soutěže družstev
 • Zařazení do žebříčku mužů
 • Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací
 • Termínová listina
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva č. 2

Zprávu č. 2 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Dlouhodobé soutěže družstev
 • Zařazení do žebříčku dorostu
 • Informace STK
 • Termínová listina

Dále byl upřesněn rozpis okresních soutěží, který naleznete zde.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Pozvánka na školení trenérů a rozhodčích

Školení trenérů licence D se uskuteční 19.9.2020 v Břeclavi. Pozvánku naleznete zde.

Školení rozhodčích licence K se uskuteční 6.9.2020 v Hodoníně. Pozvánku naleznete na webu JmSST zde.

 

Poplatky za obě školení pro účastníky z oddílů našeho RSST Břeclav budou uhrazeny z rozpočtu RSST.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva č. 1

Zprávu č. 1 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Informace pro platby oddílů
 • Číselník klubů a variabilních symbolů
 • Převody míst v soutěžních třídách
 • Zařazení do žebříčku mužů
 • Tréninky v MSK Břeclav
 • Informace STK
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Rozpis soutěží družstev na sezónu 2020-21

Rozzpis soutěží družstev naleznete zde.

Tradičně jsou červeně zvýrazněny nové či změněné pasáže, žlutě pak další významné skutečnosti.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva č. 23

Zprávu č. 23 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Kvalifikace o účast v OP dorostu 1. třídy
 • Regionální konference, ocenění nejlepších družstev a jednotlivců
 • Zastavení závodní činnosti
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Pozvánka na regionální konferenci RSST Břeclav

Výkonný výbor RSST Břeclav, z.s. svolává regionální konferenci RSST Břeclav,z.s., která se uskuteční dne 23.6.2020 v 17:00 hodin v Billiard Clubu, Střední 1 ve Velkých Pavlovicích

 

Program regionální konference:

1. Zahájení

2. Volba pracovních funkcí

3. Schválení programu

4. Zpráva předsedy RSST

5. Předání cen vítězům okresních soutěží, nejlepším hráčům soutěží a železnému muži RSST Břeclav

6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019

7. Schvalování rozpočtu na rok 2020

8. Volba předsedy, místopředsedy a člena výkonného výboru

9. Volba předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

 

Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu v působnosti RSST Břeclav. S právem rozhodovacím se jí účastní členové výkonného výboru (3) a jeden zástupce za každý aktivní klub v působnosti RSST Břeclav (25).

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva č. 22, žebříčky za sezónu 2019-20

Zprávu č. 22 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Plnění podmínek účasti v okresních soutěžích v sezóně 2019-20
 • Termínová listina

Žebříčky všech kategorií za uplynulou sezónu naleznete v žebříčkové sekci.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva č. 21

Zprávu č. 21 naleznete v sekci zpráv.

Obsah zprávy:

 • Okresní soutěže družstev - ukončení sezóny 2019/20
 • Konečné tabulky soutěží

VV RSST Břeclav ukončil k dnešnímu dni všechny okresní soutěže dospělých.
Ve všech soutěžích jsou konečné tabulky po odehraném 20. kole.
Vítěznými družstvy jsou ve všech soutěžích družstva na 1. místech.
Postupovým místem je ve všech soutěžích 1. místo v tabulce.
Sestupovými místy jsou 11. a 12. místo v tabulce v soutěžích OP1, OP2 a OP3 a 12. místo v soutěži OP4, ze soutěže OP5 se nesestupuje.
Postupy a sestupy:
- vítězové soutěží získávají právo startu do vyšší soutěže
- právo startu do vyšší soutěže získávají i družstva, která se teoreticky v posledních dvou kolech mohla dostat na postupové místo, případně další družstva dle pořadí v konečné tabulce.
Oddíly, jež pro sezónu 2020/2021 využijí toto mimořádné zařazení, nemohou podat žádost o převod místa v soutěžní třídě dle SŘ čl. 313.02 ani v případě, že se jedná o převod jiného družstva. Vztahuje se na soutěž, kde bude využito mimořádné zařazení
- družstva, která se umístila na sestupových místech a v posledních dvou kolech se ani teoreticky nemohla dostat na nesestupové místo, sestupují do nižší soutěže
- družstva, která se umístila na sestupových místech a v posledních dvou kolech se teoreticky mohla dostat na nesestupové místo, získávají právo startu v soutěži

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  >  >>

REGIONÁLNÍ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
BŘECLAV