Pozvánka na regionální konferenci

6.5.2024

Výkonný výbor RSST Břeclav, z.s. svolává regionální konferenci RSST Břeclav,z.s.
která se uskuteční dne 6.6.2024 v 17:30 hodin v Billiard Clubu, Střední 1 ve Velkých Pavlovicích
Program regionální konference:
1. Zahájení
2. Volba pracovních funkcí
3. Schválení programu, jednacího a volebního řádu
4. Ocenění vítězných družstev, nejlepších hráčů, železného muže
5. Zpráva předsedy RSST
6. Zpráva dozorčí rady, schvalování čerpání rozpočtu za rok 2023
7. Schvalování rozpočtu na rok 2024
8. Volba předsedy, místopředsedy a člena výkonného výboru
9. Volba předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu v působnosti RSST Břeclav. S právem rozhodovacím se jí účastní členové výkonného výboru (3) a jeden zástupce za každý aktivní klub v působnosti RSST Břeclav (28).

Pozvánku ke stažení naleznete zde.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


REGIONÁLNÍ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
BŘECLAV