Pozvánka na regionální konferenci

20.4.2023

Výkonný výbor RSST Břeclav, z.s. svolává regionální konferenci RSST Břeclav,z.s.,
která se uskuteční dne 29.5.2023 v 17:30 hodin v Billiard Clubu, Střední 1 ve Velkých Pavlovicích

Program regionální konference:
1. Zahájení
2. Volba pracovních funkcí
3. Schválení programu a jednacího řádu
4. Ocenění vítězných družstev, nejlepších hráčů, železného muže
5. Zpráva předsedy RSST
6. Zpráva dozorčí rady, schvalování čerpání rozpočtu za rok 2022
7. Schvalování rozpočtu na rok 2023
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu v působnosti RSST Břeclav. S právem rozhodovacím se jí účastní členové výkonného výboru (3) a jeden zástupce za každý aktivní klub v působnosti RSST Břeclav (28).

Pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


REGIONÁLNÍ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
BŘECLAV